Sürdürülebilirlik ve Çevresel Bilinç Sürdürülebilirlik ve Çevresel Bilinç

Sürdürülebilirlik ve Çevresel Bilinç

26.02.2021 - Tekstil - Reşat H.

Lüks Kadife Çevre

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uyarak Çevre etkilerini kontrol altına tutarak bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini 'Operasyonel İş Mükemmelliği' ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı hedefler.

Çevresel bilinçlenme kapsamında, bütün iç ve dış denetimlerini ve sürdürülebilir çalışmalarını ve eğitimlerini devam ettiren firmamız, su yönetimi, tehlikeli ve tehlikesiz atık yönetimi, emisyon yönetimi ve daha yaşanabilir bir dünya için gereken bütün önlemleri ve yönetimleri bünyesinde alabilmekte ve dünya kaynaklarının doğru kullanımı ile alakalı adımları teker teker yerine getirmekte ve üzerine düşen görevi yapmaktadır.

Lüks Kadife Enerji

Lüks Kadife; Gelişen dünyamızdaki enerji ve doğal kaynakların tüketimi ile ilgili sorunların bilincindedir.

Üretim verimliliğimizi artırarak enerji ve doğal kaynak tüketimimizi azaltmak,

Hata ve tamir oranlarımızı düşürerek enerji ve doğal kaynakların tüketimini azaltmak,

Enerji ve doğal kaynakların kullanımdaki tasarruflar konusundaki çalışmaları yakından takip etmek ve uygun olan projeleri hayata geçirmek hedeflerimiz arasındadır.

2020 yılında, elektrikten %8,9, Doğal Gaz'dan %11,8 ve Dizel Yakıttan da %26,7 tasarruf etmiş ve bu bilinç ile projesi onaylanmış olan Güneş Enerji Panelleri sistemi sayesinde yakın zamanda kendi elektriğini, bünyesinde kuracağı güneş enerji panellerinden sağlayacak olan Lüks Kadife bu yönü ile de enerjiden tasarruf etmek ve dünya kaynaklarının kullanımı ve çevresel bilinç anlamında da öncü bir konumda olacaktır.

LÜKS KADİFE' de Bulunan Sertifikalar

Firmamız, aşağıda listelenen bütün sertifikaları gereksinimlerini yerine getirerek, şirket içi eğitimleri ve çalışan bilinçlenmesini sağlayarak, hak ederek almış bulunmaktadır.

Orta vadede bünyemize katacağımız, tekstil anlamında sektöre öncülük edecek diğer sertifikalar için de sürekli ve güncel olarak çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
  • OCS (Organic Content Standard)
  • RCS (Recycled Claim Standard)

26.02.2021 - Tekstil- Reşat H.