Etik Uygulamalar

Etik Uygulamalar Etik Uygulamalar

1. Amaç

Lüks Kadife olarak iş etiği politikamız dürüstlük, gizlilik, çıkar çatışması, adil çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi, hediye kabul etme ve verme ile ilgili nasıl davranış sergilenmesi gerektiği konuları ortaya koymayı amaçlar.


2. Kapsam
Bu politika Lüks Kadife çalışanlarının tümünü kapsar.


3. Uygulama

a. Dürüstlük

Lüks Kadife’nin tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerleridir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarıyla ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlükle hareket eder.

b. Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler; Lüks Kadife’ye ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek ticari sırları, mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri, üçüncü şahıslar ile yapılan gizlilik anlaşmaları çerçevesindeki bilgileri kapsar. Gizlilik maddesi Lüks Kadife Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi kapsamında da ele alınmaktadır. Lüks Kadife çalışanları olarak; çalışanlarımızın ve müşterilerimizin özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Şirketimizin gizli bilgilerini korur, bu bilgileri sadece Lüks Kadife’nin amaçları için kullanırız. Her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılmasıyla, her hangi bir ticari menfaat elde edilmesi kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevimiz nedeniyle sahip olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile projeleri ileride şirket aleyhine kendimize veya rakiplerine avantaj sağlamak için kullanmayız. Ayrıca konu ile ilgili ek bilgilerde Lüks Kadife bilgi Güvenliği Politikasında yer almaktadır.