İK Politikamız

İK Politikamız İK Politikamız

Bireysel ve Organizasyonel Gelişim

Şirketimizin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için, çalışanların ve organizasyonun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, performans odaklı, yüksek nitelikli, çoklu becerilere sahip çalışanların arttırılması İnsan Kaynakları Bölümünün önceliğidir

Bu amaçla, ihtiyaç duyulan alan ve konularda çeşitli eğitim ve gelişim faaliyetleri işe alım ile başlar ve çalışma hayatı boyunca devam eder.


Oryantaston Eğitimleri

Yeni işe başlayan çalışanların şirket kuralları ve politikalarını kavramasına yardımcı olmak ve şirkete uyumunu kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon programları yürütülür. Şirkette işe başlanan ilk günler, kısa vadede ilk izlenim, şirket ile bağların pekişmesi ve sağlamlaşması ve kendini “yakın” hissetme ve kendini organizasyonun parçası olarak görme açısından etkili iken uzun vadede çalışanın bağlılığını, iş motivasyonunu ve şirkette çalışmaya devam kararı almasını önemli ölçüde etkilemektedir. Yeni çalışanların şirkete kazandırılmasına katkı sağlamak amacıyla, Bölüm Oryantasyon Sorumlusu (BOS) uygulaması bulunmaktadır. BOS’lar yeni çalışana bölümündeki süreçleri tanıtmakta, bölümde bulunduğu süre içinde refakat etmekte ve ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaktadır.


Performans Yönetimi

Şirketin uzun vadeli strateji ve hedeflerinin operasyonlara indirgenmesi ve performansın takip edilmesi kurumsal karne yaklaşımı ile sağlanır.

Kurumsal karne yaklaşımı ile şirket hedefleri, fonksiyon hedefleri ve bölüm hedefleri takip edilmektedir.Uygulanan bireysel performans yönetimi ile bölüm hedeflerinin bireysel hedeflere indirgenmesi, çalışanların doğru ve objektif kriterler üzerinden değerlendirilmesi ve sonuç üretme konusunda motive olması, sürekli gelişim kültürünün yerleşmesi sağlanmaktadır.


Farklı pozisyonlardan beklenen iş çıktılarının değişkenlik göstermesi sebebiyle;

Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.

Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak.