Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası Bilgi Güvenliği Politikası

Lüks Kadife olarak kayıt altına alınmış içsel bilginin güncel olarak kullanılması, korunması ve yönetilmesini sağlamak amacıyla gerekli sistemleri kurmak ve sürekliliğini sağlamaktayız. Bireylerin hak ve özgürlükleri çerçevesinde çalışanlarının gizlilik bütünlüğünü koruruz. Şirket stratejisi ve itibarı açısından kritik bilgilerin yasal olmayan yollardan paylaşılmaması için çalışanlar gerekli hassasiyeti göstererek kişisel sorumluluk almaktadırlar.

Amacımız:

  • Bilgi güvenliği ile ilgili yeni teknolojileri takip ederek şirketin ve çalışanların uyumunu sağlamak,
  • Kişilerde bilgi güvenliği farkındalığı oluşturmak,
  • Altyapıyı gerekli yatırımlarla sürekli geliştirmek ve kullanıcı kolaylığı sağlamaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda:

  • Şirket içinde bilgiyi katılımlı oluşturarak bilgi paylaşımını artırmayı,
  • İlgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmeleri yerine getirmeyi,
  • Kolay erişilebilir, sürekli güncellenebilir bilgi kayıt sistemi oluşturmayı,
  • Uygun koşullar altında bilgiyi depolamayı ve bilginin güvenliğini sağlamayı,
  • Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
  • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
  • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.