Sosyal Sorumluluk Politikaları

Sosyal Sorumluluk Politikaları Sosyal Sorumluluk Politikaları

Lüks Kadife sahip olduğu öz değerlerinin ve ilkelerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede faaliyetlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını bekleriz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz.


Temel İlkelerimiz:

 • Topluma karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda, toplumla ilişkilerde; doğruluk ve güvenilirlik temel ilkemizdir,
 • Çevreye karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Geri kazanılabilir atıkların toplanması ve değerlendirilmesi çalışmalarına destek olur, çevrenin korunması ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlarız,
 • Devlete karşı vergi vb. diğer sorumluluklarımızı tam zamanında, doğru ve şeffaflık ilkesine bağlı kalarak yerine getiririz,
 • Yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde rol oynayan eğitim, kültür, sanat, bilim, spor ve sağlık faaliyetlerini, çalışanlarımızın da katılımıyla destekler ve toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunuruz,
 • Bilgi ve tecrübemizi, toplumun çeşitli kesimleriyle paylaşırız,
 • Sosyal sorumluluk kapsamında sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarına öncelik veririz.


Hedeflerimiz:

 • Güvenli, sağlıklı ve tercih edilen bir işyeri atmosferi yaratmak,
 • Çalışanlarımıza, müşterilerimize, ortaklarımıza ve tedarikçilerimize saygı duymak ve değer yaratmak,
 • Ürün ve hizmetler ile ilgili konularda müşterilerimize ve topluma gerekli bilgilendirmeleri yapmak,
 • Çevreye duyarlı olmak ve elektronik atık vb. atıkların bertarafına destek vermek,
 • Geleceğimizi biz inşa ederiz düşüncesiyle hareket etmek,
 • Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde iş yapmak,
 • İş yaşamı ile ilgili her konuda “fırsat eşitliği” ilkesiyle hareket etmek,
 • Çeşitli öğrenme aktiviteleri, etkinlikler ve programlar ile paydaşlarımızın, ailelerimizin bireysel ve grupsal gelişimine katkıda bulunmak.